Odwiedziny

Dzisiaj24
Przez tydzień374
Przez miesiąc1665
Od początku104630

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.

Lekcje muzealne

Zapraszamy nauczycieli i dzieci ze szkół podstawowych, młodzież gimnazjalną oraz licealną, a także przedszkolaków do udziału w specjalnych lekcjach muzealnych. Ich celem jest pogłębienie wiedzy uczniów i uzupełnienie programu szkolnego o nowe, regionalne treści, a w przypadku przedszkolaków - lekcje muzealne są interesującym uzupełnieniem edukacji przedszkolnej, wprowadzają w świat kultury, sztuki i historii.
  Lekcje prowadzone są w salach muzeum i trwają ok. 45 minut (czas do uzgodnienia z nauczycielami – opiekunami, których obecność jest podczas lekcji obowiązkowa). Koszt lekcji wynosi 1 zł od osoby (tyle samo, co ulgowy wstęp do muzeum), przy czym jedna grupa nie może przekraczać 30 osób. Temat i termin lekcji należy uzgodnić z MZR co najmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

I. LEKCJE MUZEALNE DLA UCZNIÓW

1. Rawicz na dawnych mapach, planach oraz widokówkach
Lekcja przeznaczona dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: ok. 45 minut.
Prowadzący: pracownik Muzeum Ziemi Rawickiej.
Forma: zwiedzanie stałej ekspozycji Muzeum Ziemi Rawickiej (ok. 20 minut) oraz prezentacja reprodukcji eksponatów ze zborów specjalnych muzeum (prezentacja multimedialna, ok. 25 minut).
  W pierwszej części zajęć uczniowie poznają cele i zasady funkcjonowania muzeum. Zwiedzają z przewodnikiem ekspozycję stałą Muzeum Ziemi Rawickiej, prezentującą dorobek gospodarczy i kulturowy dawnych mieszkańców miasta oraz regionu. Następnie oglądają cyfrowe reprodukcje archiwalnych map, planów i widokówek Rawicza, ilustrujące rozwój przestrzenny, architektoniczny miasta w XIX i XX stuleciu (prezentacja multimedialna). Celem lekcji jest przybliżenie uczniom historii Rawicza, a także wskazanie znaczenia map i pocztówek jako źródeł wiedzy historycznej o regionie.

2. Dawni właściciele Rawicza
Lekcja przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych.
Czas trwania: ok. 45 minut.
Prowadzący: pracownik Muzeum Ziemi Rawickiej.
Forma: zwiedzanie stałej ekspozycji Muzeum Ziemi Rawickiej ze szczególnym uwzględnieniem kolekcji portretów dawnych właścicieli miasta.
  W pierwszej części zajęć uczniowie poznają cele i zasady funkcjonowania muzeum. Zwiedzają z przewodnikiem ekspozycję stałą Muzeum Ziemi Rawickiej, prezentującą dorobek gospodarczy i kulturowy dawnych mieszkańców miasta oraz regionu. Następnie oglądają portrety XVII- i XVIII-wiecznych właścicieli Rawicza, a przewodnik opowiada ciekawostki historyczne i legendy związane z tymi postaciami oraz wyjaśnia najważniejsze pojęcia związane ze sztuką tworzenia portretów. Ta część zajęć może być połączona z dyskusją o sztuce, dawnej modzie itp. lub z warsztatami plastycznymi.

3. Najciekawsze zabytki ziemi rawickiej
Lekcja przeznaczona dla uczniów klas IV - VI szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Czas trwania: ok. 45 minut.
Prowadzący: pracownik Muzeum Ziemi Rawickiej.
Forma: zwiedzanie stałej ekspozycji Muzeum Ziemi Rawickiej (ok. 20 minut), prezentacja multimedialna „Najciekawsze zabytki ziemi rawickiej” (ok. 25 minut).
  W pierwszej części zajęć uczniowie poznają cele i zasady funkcjonowania muzeum. Zwiedzają z przewodnikiem ekspozycję stałą Muzeum Ziemi Rawickiej, prezentującą dorobek  kulturowy dawnych mieszkańców miasta oraz regionu. Następnie, oglądając prezentację multimedialną, odbywają „wirtualny spacer” po najważniejszych zabytkach naszego regionu. Poznają ich historię, dawne funkcje, cechy architektoniczne i inne związane z nimi ciekawostki. Dla grup starszych uczniów historia zabytków omawiana jest w szerszym kontekście kulturowym (obiekty zabytkowe jako materialne świadectwo dawnej obecności przedstawicieli innych kręgów kulturowych i wyznań na ziemi rawickiej).   

II. LEKCJE MUZEALNE DLA PRZEDSZKOLAKÓW

1. Mały archeolog:
- oglądanie książek archeologicznych dla dzieci,
- szukanie w piasku fragmentów ceramiki,
- lepienie naczynia z gliny.

2. Herb miasta Rawicza:
- opowiadanie o tym, co to jest herb, gdzie był umieszczany i kto się nim posługiwał,
- kolorowanie herbu Rawicza odpowiednimi kolorami,
- narysowanie własnego herbu.

3. Baśnie i legendy:
- czytanie legend związanych z Rawiczem i jego okolicami,
- rysowanie ilustracji do wybranej legendy.

4. Kolory:
- omówienie, co to jest obraz i kolor,
- mieszanie kolorów i tworzenie barw pochodnych,
- malowanie obrazu farbami.

Udostępnij