Muzeum Ziemi Rawickiej przygotowało kolejną plenerową wystawę edukacyjną, która w listopadzie br. zostanie zaprezentowana przed ratuszem w Rawiczu. Ekspozycja pt. „Wykopaliska na rawickim Rynku” ilustruje przebieg oraz efekty prac badawczych prowadzonych w okresie od listopada 2019 do listopada 2020 roku, w ramach rewitalizacji historycznej przestrzeni miejskiej wokół ratusza.
W trakcie prac grupa leszczyńskich archeologów odkryła m.in. fragment kamiennej konstrukcji, prawdopodobnie stanowiącej pozostałości murów dawnego, XVII-wiecznego ratusza, bruk uliczny z przełomu XIX i XX wieku, a także elementy miejskiej infrastruktury. Przeprowadzono także badania kamienno-ceglanych fundamentów obecnego ratusza. Historyczne przedmioty odnalezione na obszarze wykopalisk, w porozumieniu z konserwatorem zabytków, zostały zdeponowane w Muzeum Ziemi Rawickiej. Wśród najciekawszych obiektów znalazły się monety z królewskich mennic Jana Kazimierza i Augusta III Sasa, pieczęcie, plomby handlowe, którymi znakowano sprzedawane zwoje sukna oraz fragmenty ceramiki użytkowej.

 Wystawa plenerowa podsumowująca badania archeologiczne