Muzeum Ziemi Rawickiej oraz Dom Kultury w Rawiczu zapraszają do udziału w VI edycji Konkursu Twórczości Plastycznej im. Romana Dworaka – Rawicz 2022. Konkurs odbędzie się pod honorowym patronatem Starosty Rawickiego oraz Burmistrza Gminy Rawicz. Jego podsumowanie tradycyjnie zaplanowano jako jedno z wydarzeń Nocy Muzeów.
Zasady udziału:
- w konkursie mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, zamieszkałe w powiecie rawickim bądź pochodzące z tego regionu lub związane z działalnością instytucji kultury powiatu rawickiego,
- na konkurs należy składać prace wykonane w następujących technikach: rysunek, grafika, malarstwo, rzeźba, fotografia, wideo-art oraz w technikach autorskich (maksymalnie do trzech prac),
- zgłoszone mogą zostać prace autorskie, nienagradzane dotychczas w konkursach artystycznych, a także niebędące kopiami istniejących dzieł sztuki,
- termin dostarczenia prac: 14 kwietnia 2022 r., miejsce: Muzeum Ziemi Rawickiej, Rynek 1, 63-900 Rawicz, formalności: wypełniona Karta Zgłoszenia wraz z oświadczeniami.
Podobnie, jak w latach ubiegłych konkurs ma na celu promocję dorobku artystycznego twórców związanych z ziemią rawicką, a także propagowanie wartości lokalnej kultury i poszukiwanie wśród mieszkańców indywidualności twórczych.