Muzeum Ziemi Rawickiej zaprasza na wystawę malarstwa Piotra i Witolda Adamczyków "Autoportret wewnętrzny".
Projekt „Autoportret wewnętrzny” jest kontynuacją poprzedniego wspólnego cyklu „Podobieństwa i różnice, różnice i podobieństwa”, eksponowanego w dziewięciu galeriach, w ośmiu miastach w Polsce na przełomie 2017 i 2018 r., rezultatem którego było dojście do koncepcji malowania j e d n e g o – w s p ó l n e g o o b r a z u, będącego odpowiednikiem dojścia do naszej tożsamości – jako bliźniaków jednojajowych (stąd jeden obraz). Wnętrza galerii, w których zaprezentujemy nasze prace, będą nie tylko odpowiednikiem naszych przeżyć w czasie tworzenia, lecz również naszego wspólnego wnętrza, w którym znajdowaliśmy się będąc jeszcze na początku naszej egzystencji. Jest to jakby jeszcze głębsze wejście w nasz jednorodny świat, a zarazem b l i ż s z e dojście do naszego – mojego i brata istnienia. O ile poprzedni nasz projekt artystyczny był prezentacją moich, brata i naszych wspólnych prac, o tyle w „Autoportrecie wewnętrznym” prezentowane są tylko nasze wspólne prace na rzecz rezygnacji z ego.