„Zakład Karny w Rawiczu. Zarys dziejów” autorstwa Piotra Brudera i Marka Pięty. Jest to pierwsza książka całościowo dokumentująca historię rawickiego więzienia, od daty jego założenia w 1820 r. do współczesności. Spotkanie z Autorami odbyło się w Muzeum Ziemi Rawickiej 1 marca br. Moderatorem spotkania był Michał Turski z Biura Promocji i Komunikacji Społecznej UMG, opiekun miejsc pamięci narodowej w gminie Rawicz.