Zapraszamy nauczycieli i animatorów kultury na konferencję pod hasłem „Jak uczyć o dziedzictwie kulturowym w oparciu o tradycje lokalne mikroregionu Hazów”, połączoną z otwarciem wystawy plenerowej i promocją wydawnictwa o Hazach. Gośćmi konferencji będą etnografowie, badacze i dokumentaliści wielkopolskiego folkloru, muzealnicy, edukatorzy, którzy podzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z popularyzacją wiedzy o kulturze ludowej Wielkopolski.