Muzeum Ziemi Rawickiej rozpoczyna pierwszy etap projektu pn. „Stefan Bobrowski na ziemi rawickiej – upamiętnienie przywódcy Powstania Styczniowego”. Plenerowa wystawa edukacyjno-dokumentacyjna ilustrująca takie zagadnienia, jak przyczyny i przebieg powstania styczniowego, udział w nim wybitnych Wielkopolan, ponadto życie i działalność Stefana Bobrowskiego – przywódcy politycznego powstania, lokalne miejsca pamięci związane z tą postacią, jest od 3 do 30 kwietnia prezentowana na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Rawiczu. Wystawie będą towarzyszyć tematyczne lekcje muzealne dla uczniów. Wydarzenie wpisuje się w obchody 160. rocznicy wybuchu powstania styczniowego oraz pojedynku i śmierci S. Bobrowskiego. Celem całego projektu jest popularyzacja wiedzy o dziejach powstania oraz losach jego uczestników.
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”