Projekt „Stefan Bobrowski na ziemi rawickiej – upamiętnienie przywódcy powstania styczniowego”, który w tym roku realizujemy, to również propozycje działań krajoznawczych, adresowane zarówno do mieszkańców, jak i turystów. 6 sierpnia zapraszamy do udziału w spacerze tematycznym szlakiem miejsc upamiętnienia postaci Stefana Bobrowskiego w okolicy Łaszczyna.
Spacer z Łaszczyna przez Żylice do „kamienia Bobrowskiego” będzie połączony z plenerową prelekcją, zwiedzaniem wystawy, animacjami dla dzieci przy świetlicy wiejskiej. Wydarzenie zakończy piknik integracyjny. Start o godz. 14.00 z placu przy świetlicy. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenia w sklepie w Łaszczynie lub w Muzeum Ziemi Rawickiej. Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „No i co” w Łaszczynie.
Dofinansowano ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”