Weekend Seniora z Kulturą
Muzeum Ziemi Rawickiej co roku uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii „60+ Kultura”, zainicjowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W ramach akcji seniorzy w całym kraju mogą bezpłatnie korzystać z oferty instytucji kulturalnych w ich miejscach zamieszkania. Specjalnie przygotowywane na tę okazję programy zajęć artystycznych, prelekcji, pokazów, warsztatów mają zachęcić najstarszych mieszkańców do aktywnego uczestnictwa w życiu lokalnych społeczności. Coroczna oferta Muzeum Ziemi Rawickiej to prelekcje o tematyce historycznej i regionalnej, warsztaty rękodzieła, spacery tematyczne oraz spotkania z artystami.
Prelekcje tematyczne
Całoroczna oferta prelekcji i spotkań o tematyce związanej z historią regionu, zabytkami, folklorem, historią sztuki, organizowanych dla Seniorów w przestrzeni muzealnych ekspozycji stałych oraz wystaw czasowych, a także w miejscach poza siedzibą Muzeum.
Od 2012 roku Muzeum Ziemi Rawickiej realizuje program edukacji regionalnej dla słuchaczy Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Do współpracy zapraszamy także inne UTW oraz organizacje senioralne.