SALA DAWNYCH RZEMIOSŁ Rawicz był od XVII do początków XIX  wieku jednym z głównych ośrodków rzemieślniczych w Wielkopolsce, w okresie największego rozwoju drugim po Poznaniu. W 1793 roku w mieście pracowało 1107 mistrzów cechowych w ponad 80 zawodach, przy czym najliczniej reprezentowane były profesje związane z tkactwem, sukiennictwem, szewstwem i młynarstwem.
Na ekspozycji znajdują się eksponaty związane z działalnością rawickich cechów, m.in. tłoki pieczętne, XVIII-wieczne skrzynie cechowe, wilkomy (puchary biesiadne ozdobione symbolami cechów) – są wśród nich najstarsze przedmioty z całej muzealnej kolekcji. Tutaj można również obejrzeć elementy wyposażenia warsztatów rzemieślniczych: narzędzia szewca, stolarza, bednarza, cieśli, kowala, maszyny kapelusznicze, miech kowalski oraz kołowrotki do przędzenia wełny, cierlicę do lnu i mały warsztat tkacki.