PRZEWODNIK PO MUZEUM

Zwiedzanie ekspozycji stałej odbywa się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych z przewodnikiem, we wskazanych poniżej godzinach otwarcia ekspozycji. Grupa zwiedzających może liczyć jednorazowo maksymalnie 30 osób, przy czym ze względów bezpieczeństwa i swobodnego poruszania się w przestrzeni ekspozycyjnej grupy większe niż 30 osób będą dzielone. Ostatnie wejście na ekspozycję w ciągu dnia jest możliwe najpóźniej 30 minut przed zamknięciem Muzeum.
Zwiedzanie wystaw czasowych odbywa się indywidualnie lub w grupach zorganizowanych bez przewodnika, we wskazanych poniżej godzinach otwarcia ekspozycji oraz podczas wernisaży i innych wydarzeń kulturalnych. Wstęp na wystawy czasowe jest bezpłatny.

Ceny biletów:
- bilet ulgowy 5 zł - zniżki przysługują: osobom wymienionym w Regulaminie Zwiedzania Muzeum Ziemi Rawickiej, zgodnie z Ustawą o muzeach
- bilet normalny 10 zł
Oprowadzanie
- ekspozycja stała: 10 zł
- spacer po mieście: 100 zł/ godzina
Wstęp bezpłatny:
- wszystkie wystawy czasowe w okresie całego roku,
- ekspozycja stała w czwartki,
- ekspozycja stała w pozostałe dni tygodnia, uprawnienia do zwiedzania bezpłatnego posiadają osoby wskazane w Regulaminie Zwiedzania Muzeum Ziemi Rawickiej zgodnie z Ustawą o muzeach.
Godziny otwarcia ekspozycji Muzeum:
- poniedziałek od godz. 9:00 do 16:00
- wtorek od godz. 9:00 do 16:00
- środa od godz. 9:00 do 16:00
- czwartek od godz. 9:00 do 16:00
- piątek od godz. 9:00 do 16:00
- soboty i niedziele - grupy zorganizowane po wcześniejszej rezerwacji

Regulamin zwiedzania

 

Regulamin imprez