lekcja muzealna Jednym z najważniejszych obszarów działalności Muzeum Ziemi Rawickiej jest edukacja w zakresie historii regionu, lokalnego dziedzictwa kulturowego, krajoznawstwa, a także różnych dziedzin sztuki. Oferta Muzeum, zawarta w realizowanym od 2017 roku i stale aktualizowanym programie edukacyjnym pt. „Nasza historia – nasza tożsamość”, jest adresowana do grup odbiorców w różnym wieku i skupia się przede wszystkim wokół tematyki regionalnej. Zajęcia, organizowane zarówno w przestrzeni ekspozycji muzealnych, jak i w formie zdalnych prelekcji oraz w plenerze, aktywizują odbiorców do twórczego spędzania czasu oraz rozwijania indywidualnych zainteresowań kulturalnych, artystycznych i historycznych.

Zapraszamy do współpracy przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia senioralne, grupy nieformalne, rodziny.
Propozycja obejmuje:
•  zwiedzanie ekspozycji stałej połączone z zabawami interaktywnymi dla najmłodszych,
•  lekcje muzealne dla grup szkolnych w siedzibie Muzeum oraz prowadzone zdalnie (kilkanaście tematów do wyboru),
•  zwiedzanie z przewodnikiem wystaw czasowych,
•  specjalne zajęcia edukacyjne towarzyszące wystawom czasowym,
•  spacery tematyczne połączone ze zwiedzaniem rawickich zabytków,
•  artystyczne warsztaty dla przedszkolaków i uczniów, w siedzibie Muzeum lub w plenerze,  
•  warsztaty rękodzieła artystycznego dla osób dorosłych,
•  prelekcje tematyczne dla osób dorosłych,
•  spotkania integracyjne z cyklu „Rodzinne Muzeum”,
•  gry interaktywne,
•  questy.