Pierwsza wizyta w muzeum
uczestnicy: przedszkole, szkoła podstawowa (wiek 5-10 lat)
czas: 45 minut
forma: zwiedzanie z przewodnikiem ekspozycji stałej, część warsztatowa
cel: zapoznanie dzieci z funkcjami i misją muzeum, zasadami zwiedzania ekspozycji i obcowania z dziełami sztuki, podstawowymi pojęciami z dziedziny muzealnictwa; wstęp do historii Rawicza.

lekcja muzealna
Spotkanie z rawickim niedźwiadkiem
uczestnicy: przedszkole, szkoła podstawowa (wiek 5-10 lat)
czas: 45 minut
forma: przejście dookoła ratusza i zwiedzanie Sali Portretowej z przewodnikiem, prezentacja multimedialna, część warsztatowa
cel: popularyzacja rawickiej legendy herbowej o pannie na niedźwiedziu oraz podstawowych informacji o założeniu Rawicza.
Mały archeolog
uczestnicy: przedszkole, szkoła podstawowa (wiek 6-11 lat)
czas: 45 minut
forma: prezentacja zabytków archeologicznych ze zbiorów MZR, spotkanie z muzealnym archeologiem, część warsztatowa
cel: popularyzacja archeologii jako dziedziny badań przeszłości regionu, poznawanie zasad pracy na stanowiskach archeologicznych i postępowania z zabytkami.
W wiatraku rawickiego młynarczyka
uczestnicy: przedszkole, szkoła podstawowa (wiek 6-11 lat)
czas: 45 minut
forma: zwiedzanie ekspozycji w Sali dawnych rzemiosł, prezentacja multimedialna, część warsztatowa
cel: zapoznanie dzieci z historią dawnych rzemiosł na przykładzie młynarstwa, popularyzacja legend z terenu ziemi rawickiej.
Przedmioty (nie)zwykłe
uczestnicy: szkoła podstawowa (wiek 7-12 lat)
czas: 45 minut
forma: prezentacja wybranych eksponatów muzealnych z różnych dziedzin życia codziennego mieszkańców, rozmowa na temat przeznaczenia wybranych obiektów, gra w „skojarzenia”
cel: zdobycie przez uczniów wiedzy na temat historii i życia codziennego dawnych mieszkańców ziemi rawickiej, zapoznanie ze zbiorami muzealnymi.
Dawny Rawicz na pocztówkach i fotografiach
uczestnicy: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa (wiek 12-19 lat)
czas: 45 minut
forma: prelekcja z prezentacją multimedialną
cel: popularyzacja wiedzy o historii Rawicza, rawickich zabytków, układu urbanistycznego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu dwudziestolecia międzywojennego.
Hazy i Hazacy – historia i tradycje
uczestnicy: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa (wiek 12-19 lat)
czas: 45 minut
forma: zwiedzanie ekspozycji stałej w Sali Etnograficznej, prelekcja z prezentacją multimedialną
cel: popularyzacja wiedzy na temat historii, kultury, obrzędów, zabytków mikroregionu Hazów.
Powstanie Wielkopolskie na ziemi rawickiej
uczestnicy: szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa (wiek 13-19 lat)
czas: 45 minut
forma: prelekcja z prezentacją multimedialną
cel: przybliżenie słuchaczom wiedzy na temat genezy, przebiegu i skutków powstania wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń na ziemi rawickiej.
„Siła zbrodni”. Historia więzienia w Rawiczu
uczestnicy: szkoła ponadpodstawowa (wiek 15-19 lat)
czas: 45 minut
forma: prelekcja z prezentacją multimedialną, projekcja filmu dokumentalnego
cel: popularyzacja wiedzy historycznej na temat dziejów rawickiego Zakładu Karnego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu okupacji hitlerowskiej i stalinizmu oraz sylwetek znanych polskich więźniów politycznych.
Rawicz miastem kadeckim
uczestnicy: szkoła ponadpodstawowa (wiek 15-19 lat)
czas: 45 minut
forma: zwiedzanie ekspozycji stałej w Sali Kadeckiej, prelekcja z prezentacją multimedialną, projekcja filmu,
cel: popularyzacja wiedzy o historii Korpusów Kadetów II RP, ich znanych absolwentach, a także unikatowych zbiorach kadeckich w Muzeum Ziemi Rawickiej.
„Pamiętaj, żeś miał honor być kadetem”. Wychowanie patriotyczne według zasad zawartych w „Katechizmie Kadeckim”
uczestnicy: szkoła ponadpodstawowa (wiek 15-19 lat)
czas: 45 minut
forma: prelekcja w Sali Kadeckiej MZR, wspólna interpretacja tekstu „Katechizmu Kadeckiego” jako źródła historycznego
cel: popularyzacja wiedzy o historii Szkoły Rycerskiej i Korpusów Kadetów II RP, a także o życiu i działalności najwybitniejszych absolwentów rawickiego korpusu.
Działalność niepodległościowa Stefana Bobrowskiego
uczestnicy: szkoła ponadpodstawowa (wiek 15-19 lat)
czas: 45 minut
forma: prelekcja z prezentacją multimedialną
cel: popularyzacja wiedzy o postaci Stefana Bobrowskiego oraz kontekstach regionalnych związanych z jego życiorysem i działalnością w ruchu niepodległościowym.