Działalność edukacyjna Muzeum Ziemi Rawickiej to nie tylko zwiedzanie wystaw i lekcje muzealne w ratuszu. Grupom zorganizowanym (przedszkola, szkoły, uczestnicy wycieczek krajoznawczych i rajdów, inne grupy turystyczne) proponujemy udział w spacerach tematycznych „z historią w tle”. Uczestnicy poznają elementy lokalnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności rawickie zabytki, podczas wędrówek wybranymi trasami tematycznymi. Grupom towarzyszą pracownicy Muzeum lub regionaliści w roli przewodników. Istnieje również możliwość wykorzystania podczas spacerów materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Muzeum – questów, map, przewodnika turystycznego wraz z kartami zadań.

kamieniczki w rynku

Proponowane trasy tematyczne:
Z niedźwiadkiem na tropach historii
Propozycja spaceru dla przedszkolaków lub uczniów klas I-III szkół podstawowych, związana tematycznie z herbem Rawicza, legendą rodową Przyjemskich, najważniejszymi rawickimi zabytkami. Grupy najmłodszych dzieci spacerują po rynku oraz ulicą Ratuszową do fontanny z niedźwiedziem. W przestrzeni miasta odnajdują wizerunki herbu miasta. Spacer rozpoczęty przed godz. 12.00 umożliwi obejrzenie mechanizmu zegarowego z „panną na niedźwiedziu” na wieży ratusza. Podsumowaniem spaceru mogą być warsztaty w przedszkolu – wykonanie pracy plastycznej z motywem herbu.
Grupy uczniów przechodzą trasę opisaną w muzealnym przewodniku turystycznym dla dzieci. Otrzymują także karty zadań – ćwiczenia mogą wykonać w trakcie spaceru lub na lekcji po powrocie do szkoły. 
Szlakiem rawickich zabytków
To lekcja architektury w terenie. Uczestnicy spaceru oglądają najcenniejsze obiekty, wpisane do rejestru zabytków: barokowy ratusz, klasycystyczny kościół pw. św. Andrzeja Boboli, eklektyczny Dom Kultury, neogotycki kościół farny, kamienice przy rynku. Uczniowie na konkretnych przykładach uczą się rozpoznawać charakterystyczne cechy stylów architektonicznych i poznają sylwetki znanych projektantów rawickich budowli. Możliwość wykorzystania muzealnego questu: „Tropem ratuszowych tajemnic” lub przewodnika turystycznego dla dzieci z kartami zadań.
Warianty spaceru:
I przejście fragmentu szlaku zielonego miejskiego PTTK po Rawiczu,
II spacer wokół rawickich plant (z prezentacją reprodukcji archiwalnych widoków miasta),
III weekendowy spacer do Sarnowy (w Sarnowie: ratusz, kościół pw. św. Andrzeja, pałac, układ urbanistyczny, ulica Stodołowa, wiatrak, lapidarium rzeźby nagrobnej).
Szlakiem kadeckich defilad
Spacer może stanowić dla grup szkolnych uzupełnienie lekcji muzealnej o historii rawickiego Korpusu Kadetów. Uczestnicy przechodzą trasę, którą w okresie międzywojennym maszerowali kadeci w uroczystych defiladach. Wędrówka rozpoczyna się przy gmachu obecnego Szpitala Powiatowego, dawnego budynku szkolnego korpusu, a kończy na Placu Wolności przy pomniku Tadeusza Kościuszki. Możliwy wariant spaceru z wykorzystaniem muzealnego questu: „Zdobądź kadeckie słońce”.
Szlakiem miejsc pamięci narodowej
Uczestnicy spaceru wspólnie z przewodnikiem docierają do wybranych miejsc pamięci narodowej, zlokalizowanych na terenie miasta. Odwiedzają cmentarz parafialny z kwaterą więzienną, wojskową oraz grobami powstańców wielkopolskich. Zatrzymują się przy pomniku Żołnierza Polskiego, tablicy dedykowanej robotnikom zamordowanym w 1921 roku na rynku, przy pomniku Tadeusza Kościuszki, a także przed bramą Zakładu Karnego. Poznają sylwetki postaci historycznych – patronów rawickich ulic. Możliwy wariant spaceru z wykorzystaniem muzealnego questu: „Miejsca pamięci narodowej”.
Szlakiem patronów rawickich ulic
Spacer adresowany przede wszystkim do grup szkolnych. Jego uczestnicy poruszają się w przestrzeni miejskiej i jednocześnie poznają sylwetki postaci historycznych, które patronują rawickim ulicom. Trasa: Rynek – ul. Ignacego Buszy, Wały Księcia Józefa Poniatowskiego, Wały Tadeusza Kościuszki, ul. Kadecka, ul. Kazimierza Cepurskiego, ul. Stanisława Dzieciuchowicza, ul. gen. Grota-Roweckiego, ul. gen. Józefa Hallera, ul. Józefa Piłsudskiego. Podsumowaniem spaceru może być krótki test.