Działalność edukacyjna Muzeum Ziemi Rawickiej to nie tylko zwiedzanie wystaw i lekcje muzealne w ratuszu. Grupom zorganizowanym (przedszkola, szkoły, uczestnicy wycieczek krajoznawczych i rajdów, inne grupy turystyczne) proponujemy udział w spacerach tematycznych „z historią w tle”. Uczestnicy poznają elementy lokalnego dziedzictwa kulturowego, w szczególności rawickie zabytki, podczas wędrówek wybranymi trasami tematycznymi. Grupom towarzyszą pracownicy Muzeum lub regionaliści w roli przewodników. Istnieje również możliwość wykorzystania podczas spacerów materiałów edukacyjnych udostępnionych przez Muzeum – questów, map, przewodnika turystycznego wraz z kartami zadań.

kamieniczki w rynku

Proponowane trasy tematyczne:
Szlak najcenniejszych rawickich zabytków
– spacer trasą łączącą rawickie obiekty historyczne: ratusz, kościoły, zabytkowe kamienice, fragment plant, adresowany do mieszkańców i grup turystycznych zwiedzających miasto.
uczestnicy: 25-30 osób
czas: 90-120 minut
(szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, dorośli)
„Z niedźwiadkiem na tropach historii” - spacer trasą opisaną w przewodniku turystycznym dla dzieci „Z niedźwiadkiem na tropach historii”, z wykorzystaniem questu tematycznego.
uczestnicy: 25 osób
czas: 90-120 minut
(szkoły podstawowe, rodziny z dziećmi)
Szlak miejsc pamięci narodowej – spacer trasą łączącą wybrane miejsca pamięci zlokalizowane na terenie Rawicza: od pomnika Żołnierza Polskiego do dawnych koszar wojskowych i kadeckich.
uczestnicy: 20 osób
czas 90-120 minut
(szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, dorośli), wariant z questem
Szlak patronów rawickich ulic – spacer ulicami Rawicza, których patronami są postaci historyczne związane z miastem.
uczestnicy: 20 osób
zas 90-120 minut
(szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, dorośli)

Szlak wielokulturowy (żydowski) – spacer do miejsc związanych z dawną społecznością rawickich Żydów, rozpoczynający się na placu Rawickiej Synagogi.
uczestnicy: 20 osób
czas 90-120 minut
(szkoły ponadpodstawowe, dorośli)
Szlak kadecki – spacer trasą łączącą miejsca związane z historią Korpusu Kadetów nr 3/2, od rynku i placu Wolności do dawnych kadeckich koszar.
uczestnicy: 20 osób
czas ok. 90 minut
(szkoły ponadpodstawowe, dorośli)
Rawickie planty – historia i współczesność – spacer z przewodnikiem, który przedstawia genezę plant oraz dzieje zabytków w ich sąsiedztwie.
uczestnicy: 20 osób
czas: ok. 90 minut
(szkoły ponadpodstawowe, dorośli)
Rawicz Przyjemskich – spacer po rawickiej starówce, z przystankami w punktach związanych z lokacją miasta oraz których nazwy nawiązują do XVII-wiecznych początków Rawicza.
uczestnicy: 20 osób
czas: 90-120 minut
(szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, dorośli)