SALA KADECKA

Muzeum Ziemi Rawickiej zajmuje wyjątkowe miejsce w dziele upamiętnienia tradycji korpusów kadetów II RP, nie tylko w regionie, ale w skali kraju. Tutaj została zaaranżowana pierwsza i największa w Polsce stała wystawa poświęcona w całości historii szkoły kadeckiej, funkcjonującej w Rawiczu w latach 1925-1939. Na ekspozycję składają się przede wszystkim pamiątki przekazane przez byłych wychowanków i absolwentów, uczestników Światowych Zjazdów Kadetów II RP, w tym elementy umundurowania, fotografie, świadectwa szkolne, odznaczenia, militaria, egzemplarze wydawanego przez korpus czasopisma „Zew Kadecki”.  
Sala poświęcona Korpusowi Kadetów w Rawiczu nosi imię jednego z jej wychowanków - ppłk. Jana Kamińskiego, szefa sztabu AK Okręgu Poznańskiego, rozstrzelonego przez hitlerowców w 1944 roku.